LFS er Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende – og den bliver bygget op af folk, som har stået i mesterlære: nemlig kvinder og mænd, som selv har været fanget i en spiseforstyrrelse, og kvinder og mænd som selv har stået på sidelinjen og set, hvordan en spiseforstyrrelse har ødelagt en af deres nærmeste. Grundstenen i LFS er altså bygget på virkeligheden og ikke teorien. Men selvfølgelig har vi også fagpersoner med i teamet – de kan ikke undværes. De er vigtige brikker for at ”puslespillet” kan samles.

Vi gik i gang i september 2016.

LFS’s fundament er medlemmernes bidrag (betalt medlemskab). Vi er ikke støttet af offentlige midler, fonde eller noget. Vi ønsker at gøre LFS bæredygtig ved, at der er mange, der bakker op. At vi SAMMEN er enige om, at der skal SKE noget. NU. Så må vi også alle vise, at vi er villige til at bidrage. Vi vil kun søge penge til konkrete projekter, som efterfølgende kan være bæredygtige. Bare at søge penge for at få penge, tror vi ikke er løsningen. Vi skal kunne bære foreningen selv. At være afhængig af støtte for at kunne fungere, ønsker vi ikke.

Formålet med LFS er at skabe en platform af viden, værktøjer og historier fra det virkelige liv til spiseforstyrrede og pårørende. En platform, som man dagligt kan tjekke ind på og få råd, viden, kærlige spark, inspiration og motivation samt føle sig som en del af noget større – hvad end man er spiseforstyrret og ønsker at komme ud af det, eller pårørende som ønsker at forstå mere og få råd til, hvordan man bedst kan hjælpe. Det bliver altså ikke en teoretisk og statisk hjemmeside med kasser og definitioner på, ”hvad man skal leve op til” for f.eks. at have anoreksi. Her er det virkelige mennesker med hver deres historie. Mennesker man kan spejle sig i og blive inspireret og motiveret af.

Hjemmesiden bliver en blanding af blogs, forums, artikler, en vidensdatabase af virkelige historier samt fagpersoner der rådgiver ud fra deres vinkel (sundhed, ernæring, psykologi, krop, seksualitet mm.). Det bliver en ”hjælp til selvhjælp” ved siden af, at man evt. går i behandling. Selv om man går i behandling, er man nemlig ofte overladt meget af tiden til sig selv. Hvis man f.eks. går til psykolog hver 14. dag, skal man selv klare det derhjemme i mellemtiden. Der ønsker LFS at blive den støtte i hverdagen, som man har brug for. Når man er på vej ud af en spiseforstyrrelse, melder der sig mange tanker, frustrationer og ”jamen hvordan skal jeg ændre det?!”, og dem sidder man ofte med selv. Men her er man ikke alene. Man kan ALTID går ind og få råd, støtte og inspiration til, hvad man kan GØRE.

Lige netop det er vigtigt at understrege. I LFS ønsker vi at holde fokus på det, MAN KAN GØRE. Vi ved godt alle sammen, at det er et helvede at være fanget i en spiseforstyrrelse, men det skal ikke dyrkes. Vi vil gerne vise VEJEN. Vejen ud til et liv igen. De dybere personlige udfordringer, man har, skal man få hjælp til hos en psykolog eller lign. Her vil vi have fokus på alle de redskaber, strategier osv., som man kan bruge, for at slippe sine spiseforstyrrede mønstre i det tempo, hvor man selv kan være med. Det er op til den enkelte at læse med på de blogs, i de artikler osv., som gavner én selv. Vi er forskellige steder i vores ”proces”, og det samme hjælper heller ikke alle – vi skal finde vores egen vej. Her i LFS kan man få hjælp og inspiration til at finde den vej.

Ud over den daglige levende hjemmeside vil vi i LFS få diverse workshops, events, undervisning, grupper og foredrag op og stå på landsplan (for alle ”typer” spiseforstyrrede samt for pårørende). Når man er medlem, vil der være store rabatter, når man tilmelder sig disse ting.

I et større perspektiv vil LFS arbejde for at få belyst især den offentlige behandling, som den er i dag, med henblik på at skabe optimerede behandlingsformer/metoder. Også her vil en del af vores analyse tage udgangspunkt i at lytte til dem, som har stået i mesterlære: de spiseforstyrrede selv, som har været igennem ”møllen”. Vi indsamler en masse virkelige historier, som kan være med til at belyse forholdene/resultaterne i behandlingen, som den er i dag.

Desuden ønsker LFS at kæmpe for, at spiseforstyrrede får samme behandlingsgaranti som med fysiske sygdomme. Lige som man ikke skal vente til det er ”slemt nok” med en fysisk sygdom, skal en spiseforstyrret heller ikke vente på hjælp til at ”man kan se det nok”. En spiseforstyrrelse kan være mindst lige så slem på en normalvægt (hvis ikke værre…), som ved enten under- eller overvægt. Det betyder, at vi også vil gå ind og kigge på, om diagnosekriterierne skal ændres.

Ved at melde dig ind i LFS, vil du altså støtte, at vi får bygget alt dette op: adgang til en masse viden, værktøjer og historier, og at man hos os bliver en del af et netværk, som står sammen og hjælper hinanden – og du støtter vores arbejde for at skabe forbedringer i behandlingen til spiseforstyrrede.

Vi håber, at også tidligere spiseforstyrrede og pårørende vil melde sig ind – også selv om behovet for hjælp ikke længere er der personligt. Men dit medlemskab kan hjælpe til, at andre, der nu sidder i den situation, som du har været i, får en anderledes og bedre hjælp, end du gjorde.

Vi møder de spiseforstyrrede og de pårørende i øjenhøjde.

Sammen er vi stærkere!
Vores vedtægter kan du læse her.
Mange venlige hilsner fra

Mille Eigard Andersen
Formand
LFS (Landsforeningen For Spiseforstyrrede & pårørende)

Mail til mig på mea@dlfs.dk.